Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2017

Ayaka
4295 b9f5 390
Reposted fromoll oll vialivhanna livhanna

April 14 2017

Ayaka
7887 708e 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viairie irie
Ayaka
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viairie irie
Ayaka
3250 2539 390
Reposted fromoblivions oblivions viairie irie
Ayaka
8192 8013 390
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viairie irie
Ayaka
5608 bac2 390
Reposted fromnieinteresujsiee nieinteresujsiee viairie irie
Ayaka
2105 4cb5 390
zależy jaka jest skala
Reposted fromrawwwr rawwwr viairie irie
1621 ea64 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viairie irie
Ayaka
9221 46c1 390
Reposted fromBalladyna Balladyna viairie irie
8784 9783 390

Barbara Palvin in “Real Muse” by Krisztian Eder

Reposted fromtwice twice viairie irie
Ayaka
2387 cce4 390
Reposted frompyysia pyysia viairie irie
4992 e02b 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viairie irie
Ayaka
Aż któregoś dnia pojmujesz nagle, że całe twoje życie jest ohydne, nie warte zachodu, jest horrorem, czarną plamą na białym polu ludzkiej egzystencji. Pewnego ranka budzisz się z lękiem, że będziesz żyć.
— "Kraina prozaca" (Elizabeth Wurtzel)
Reposted fromEvowe Evowe viairie irie

July 06 2015

Ayaka
“Czasami dobrzy ludzie są pokryci tatuażami, 
A czasem najgorsi co niedziele są w kościele.”
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viairie irie

July 02 2015

Ayaka

June 28 2015

1515 3d41 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viairie irie
Ayaka
5414 2528 390
Reposted frompulperybka pulperybka viajaskier jaskier
Ayaka
0724 fcb8 390
Reposted fromfiffey fiffey viajaskier jaskier
Ayaka
3582 d654 390
Reposted fromryfik ryfik viajaskier jaskier
Ayaka
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromyourtitle yourtitle viairie irie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl